מפגש עם האינסוף – הקרנת טרום בכורה של הסרט האיש שידע אינסוף